269 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem „E”, położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia archiwalne
  4. /
  5. Archiwalne wyłożenia
  6. /
  7. 269 Ogłoszenie o wyłożeniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem „E”, położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową

Termin składania uwag – 30 listopada 2023 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu planu

Link do odstąpień od prognozy oddziaływania na środowisko