268 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Bestwińskiej, Maślaków i Samotnej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 268 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Tekst planu

h

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LII/1219/2022 z 22.12.2022 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 1/2023 z 13.01.2023 r.
 • Opinia MKUA – nr 2/2023 z 1.06.2023
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.08.2023 do 8.09.2023 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 16/2023 z 11.08.2023 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr LXIV/1437/2023 z 19.10.2023 r.
 • Ogłoszenie: Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7794 z 27.10.2023
s

UWAGA!!!

Plan zmienił częściowo plan 048 i zmianę planu nr 148

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie

h

Dane przestrzenne