267 Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Ametystowej

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia archiwalne
  4. /
  5. Archiwalne wyłożenia
  6. /
  7. 267 Ogłoszenie o wyłożeniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Ametystowej

Termin składania uwag – 6 października 2023 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu planu

Link do odstąpień od prognozy oddziaływania na środowisko