267 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Ametystowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 267 Miejscowy plan zagospodarowania...
s

UWAGA

Plan czeka na wejście w życie! (30 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego)

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LII/1218/2022 z 22.12.2022 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 1/2023 z 13.01.2023 r.
 • Opinia MKUA – nr 3/2023 z 1.06.2023
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.09.2023 do 22.09.2023
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej – Nr 17/2023 z 25.08.2023
 • Uchwalenie – uchwała Nr LXV/1470/2023 z 23.11.2023 r
 • Ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Śl., poz. (jeszcze się nie ukazał)
s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 88

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS