267 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Ametystowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 267 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

h

Tekst planu

i

Rysunek planu

h

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LII/1218/2022 z 22.12.2022 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 1/2023 z 13.01.2023 r.
 • Opinia MKUA – nr 3/2023 z 1.06.2023
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.09.2023 do 22.09.2023
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej – Nr 17/2023 z 25.08.2023
 • Uchwalenie – uchwała Nr LXV/1470/2023 z 23.11.2023 r
 • Ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 8861 z 4 grudnia 2023 roku
s

UWAGA!!!

Plan zmienił część ustaleń planu nr 88

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie

h

Dane przestrzenne