266 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Bielsku w rejonie ulicy Gwarków

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia archiwalne
  4. /
  5. Archiwalne wyłożenia
  6. /
  7. 266 Ogłoszenie o wyłożeniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Bielsku w rejonie ulicy Gwarków

Termin składania uwag – 30 listopada 2023 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu planu

Link do prognozy oddziaływania na środowisko