266 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Bielsku, w rejonie ulicy Gwarków

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 266 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LIV/1248/2023 z 2.02.2023 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 4/2023 z 24.02.2023 r. 

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu