265 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 265 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Tekst planu

h

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/1112/2022 z 25.08.2022 r..
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 18/2022 z 9.09.2022 r.
 • Opinia MKUA – nr 2/2023 z 14.04.2023 r
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.11.2023 do 14.12.2023 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 23/2023 z 3.11.2023
 • Uchwalenie – uchwała Nr LXIX/1573/2024 z 19.03.2024 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2550 z 29.03.2024 r.
s

UWAGA!!!

Plan zmienił ustalenia planu nr 107

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Dane przestrzenne