265 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 265 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/1112/2022 z 25.08.2022 r..
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 18/2022 z 9.09.2022 r.
  • Opinia MKUA – nr 2/2023 z 14.04.2023 r
s

UWAGA

Plan zmieni ustalenia planu nr 107

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu