264 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Hałcnowie, w rejonie skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Siostry Małgorzaty Szewczyk.

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o przystąpieniu
  6. /
  7. 264 Ogłoszenie o przystąpieniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Hałcnowie, w rejonie skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Siostry Małgorzaty Szewczyk

Termin składania uwag – 4 listopada 2022

Link do ogłoszenia