264 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Hałcnowie, w rejonie skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Siostry Małgorzaty Szewczyk

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Hałcnowie, w rejonie skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Siostry Małgorzaty Szewczyk

 

Termin składania wniosków do dnia 14 listopada 2022 r.

Link do ogłoszenia