262 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych – w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 262 Zmiana miejscowego planu...
h

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLI/971/2022 z 17.02.2022 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 4/2022 z 25.02.2022 r.
 • Opinia MKUA – nr 10/2022 z 25.10.2022 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.03.2023 do 21.04.2023 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 6/2023 z 24.03.2023 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr LX/1363/2023 z 20 czerwca 2023 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz.5334 z 5.07.2023 r.
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 159

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy (ponowne)

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie