262 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych – w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 262 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLI/971/2022 z 17.02.2022 r..
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 4/2022 z 25.02.2022 r.
  • Opinia MKUA – nr 10/2022 z 25.10.2022 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.03.2023 do 21.04.2023 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 6/2023 z 24.03.2023 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 159

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy (ponowne)