261 ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy ul. Komorowicką a rzeką Białą, na południe od ul. Rzeźniczej

  1. Home
  2. /
  3. BIP
  4. /
  5. Ogłoszenia
  6. /
  7. Ogłoszenia o wyłożeniu
  8. /
  9. 261 ogłoszenie o ponownym...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o  ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy ul. Komorowicką a rzeką Białą, na południe od ul. Rzeźniczej

Termin składania uwag – 7 maja 2024 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu planu do ponownego wyłożenia 

Link do opisu wprowadzonych zmian