261 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy ul. Komorowicką a rzeką Białą, na południe od ul. Rzeźniczej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 261 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/938/2021 z 21.12.2021 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.
  • Opinia MKUA – nr 10/2023 z 28.08.2023 r.
s

UWAGA

Plan zmieni częściowo plan nr 144

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu