259 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  planu zagospodarowan ia przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o wyłożeniu
  6. /
  7. 259 Ogłoszenie o wyłożeniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa

Termin składania uwag – 21 pażdziernika 2022

Link do ogłoszenia

Link do projektu planu 

Link do uzgodnień odstąpienia od wykonania prognozy oddziaływania na środowisko