259 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o przystąpieniu
  6. /
  7. 259 Ogłoszenie – Miejscowy...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa

Termin składania wniosków – 21 stycznia 2022 r.

Link do ogłoszenia