259 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 259 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu –  Nr XXXIX/933/2021 z 21.12.2021 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.
  • Opinia MKUA – nr 3/2022 z 4.04.2022
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 18/2022 z 9.09.2022 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.09.2022 do 7.10.2022 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS