259 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa

 1. Home
 2. /
 3. Plany obowiązujące
 4. /
 5. 259 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu –  Nr XXXIX/933/2021 z 21.12.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.
 • Opinia MKUA – nr 3/2022 z 4.04.2022
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 18/2022 z 9.09.2022 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.09.2022 do 7.10.2022 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr LVI/1291/2023 z 23.03.2023 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2684 z 30.03.2023 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Dane przestrzenne