259 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 259 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Tekst planu

h

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu –  Nr XXXIX/933/2021 z 21.12.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.
 • Opinia MKUA – nr 3/2022 z 4.04.2022
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 18/2022 z 9.09.2022 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.09.2022 do 7.10.2022 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr LVI/1291/2023 z 23.03.2023 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2684 z 30.03.2023 r.

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie

h

Dane przestrzenne