258 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Karpacką, po zachodniej stronie ul. Partyzantów

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 258 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/934/2021 z 21.12.2021 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu