257 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej

 1. Home
 2. /
 3. Plany obowiązujące
 4. /
 5. 257 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/935/2021 z 21.12.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.
 • Opinia MKUA – nr 4/2022 z 12.05.2022 r
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2022 z 15.07.2022 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.07.2022 do 11.08.2022 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLVIII/1133/2022 z 22.09.2022 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 6009 z 30.09.2022 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 131

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie