257 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o przystąpieniu
  6. /
  7. 257 Ogłoszenie – Zmiana...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej

Termin składania wniosków – 21 stycznia 2022 r.

Link do ogłoszenia