257 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. 257 Ogłoszenie o...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej w rejonie ul. Różanej

Termin składania uwag – 26 sierpnia 2022

Link do ogłoszenia

Link do projektu zmiany planu 

Link do uzgodnień odstąpienia od wykonania prognozy oddziaływania na środowisko