256 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach – dla terenów położonych w rejonie ulic: Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 256 Zmiana miejscowego planu...
h

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/937/2021 z 21.12.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.
 • Opinia MKUA – nr 1/2023 z 14.04.2023 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.09.2023 do 20.10.2023 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2023 z 22.09.2023 r.
 • Uchwalenie– uchwała Nr LXVI/1494/2023 z 21 grudnia 2023 r.
 • Ogłoszenie: Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 87 z 05.01.2024 r.
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 2

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie