256 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach – dla terenów położonych w rejonie ulic: Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 256 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/937/2021 z 21.12.2021 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.
  • Opinia MKUA – nr 1/2023 z 14.04.2023
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 2

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu