255 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Lipnicką a ul. Juliana Tuwima, na wschód od ul. Złote Łany

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o przystąpieniu
  6. /
  7. 255 Ogłoszenie – Miejscowy...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Lipnicką a ul. Juliana Tuwima, na wschód od ul. Złote Łany

Termin składania wniosków – 24 grudnia 2021 r.

Link do ogłoszenia