255 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Lipnicką a ul. Juliana Tuwima, na wschód od ul. Złote Łany

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 255 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu –
    Nr XXXVII/899/2021 z 18.11.2021 r.
  •  Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 24/2021 z 3.12.2021 r.
s

UWAGA!!!

Ustalenia planu zmienią częściowo ustalenia planu nr 160

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu