254 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ulicy Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o przystąpieniu
  6. /
  7. 254 Ogłoszenie – Miejscowy...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ulicy Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego

Termin składania wniosków – 24 grudnia 2021 r.

Link do ogłoszenia