254 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ulicy Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 254 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu –
    Nr XXXVII/898/2021 z 18.11.2021 r.
  •  Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 24/2021 z 3.12.2021
s

UWAGA

Ustalenia planu zmienią częściowo ustalenia planu 128 i 157

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu