254 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ulicy Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 254 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Tekst planu

h

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu –
  Nr XXXVII/898/2021 z 18.11.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 24/2021 z 3.12.2021
 • Opinia MKUA – nr 1/2023 z 1.06.2023 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.08.2023 do 8.09.2023 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej Nr 16/2023 z 11.08.2023 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr LXV/1469/2023 z 23.11.2023 r
 • Ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 8860 z 4 grudnia 2023 roku
s

UWAGA!!!

Ustalenia planu zmieniły częściowo ustalenia planu 058, 128 i 157

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienie zakresu prognozy

h

Prognoza oddziaływania na środowisko

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie

h

Dane przestrzenne