254 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ulicy Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia archiwalne
  4. /
  5. Archiwalne wyłożenia
  6. /
  7. 254 Ogłoszenie o wyłożeniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ulicy Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego

Termin składania uwag – 22 września 2023 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu planu

Link do prognozy oddziaływania na środowisko