253 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 253 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Tekst planu

h

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/932/2021 z 21.12.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.
 • Opinia MKUA – nr 9/2022 z 25.10.2022 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.04.2023 do 4.05.2023 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej nr 7/2023 z 7.04.2023 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr LX/1363/2023 z 20 czerwca 2023 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz.5335 z 5.07.2023 r
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 098

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienie zakresu prognozy

h

Prognoza oddziaływania na środowisko

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Podsumowanie

h

Uzasadnienie

h

Dane przestrzenne