253 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 253 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/932/2021 z 21.12.2021 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.
  • Opinia MKUA – nr 9/2022 z 25.10.2022 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.04.2023 do 4.05.2023 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej nr 7/2023 z 7.04.2023 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy