252 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska” – dla terenu przy ul. Ametystowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 252 Zmiana miejscowego...
h

Tekst planu

h

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVI/865/2021 z 21.10.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej
  Nr 22/2021 z 5.11.2021 r.
 • Opinia MKUA – Nr 7/2022 z 5.07.2022 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 18/2022 z 9.09.2022 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.09.2022 do 7.10.2022 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr L/1191/2022 z 24.11.2022 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7933 z 7.12.2022 r.
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 088

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie

h

Dane przestrzenne