252 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska” – dla terenu przy ul. Ametystowej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 252 Zmiana miejscowego...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVI/865/2021 z 21.10.2021 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej
    Nr 22/2021 z 5.11.2021 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 88

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy