252 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska” – dla terenu przy ul. Ametystowej

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o przystąpieniu
  6. /
  7. 252 Ogłoszenie – Zmiana...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska” – dla terenu przy ul. Ametystowej

Termin składania wniosków – 30 listopada 2021 r.

Link do ogłoszenia