252 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosła” do węzła „Krakowska” – dla  terenu przy ul. Ametystowej

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o wyłożeniu
  6. /
  7. 252 Ogłoszenie o wyłożeniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosła” do węzła „Krakowska” – dla  terenu przy ul. Ametystowej

Termin składania uwag – 21 października 2022

Link do ogłoszenia

Link do projektu zmiany planu 

Link do uzgodnień odstąpienia od wykonania prognozy oddziaływania na środowisko