251 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między Aleją gen. Władysława Andersa i ul. Zuchów, w rejonie ul. Rejsowej

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o przystąpieniu
  6. /
  7. 251 Ogłoszenie – Miejscowy...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między Aleją gen. Władysława Andersa i ul. Zuchów, w rejonie ul. Rejsowej

Termin składania wniosków – 30 listopada 2021 r.

Link do ogłoszenia