249 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmujący teren położony w Olszówce i Kamienicy, w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 249 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu –
    Nr XXXVII/900/2021 z 18.11.2021 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 24/2021 z 3.12.2021

s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 111

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy