249 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmujący teren położony w Olszówce i Kamienicy, w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 249 Zmiana miejscowego planu...
h

Tekst planu

h

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu –
  Nr XXXVII/900/2021 z 18.11.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 24/2021 z 3.12.2021
 • Opinia MKUA – Nr 8/2022 z 14.07.2022
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.09.2022 do 21.10.2022 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 19/2022 z 23.09.2022 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr L/1189/2022 z 24.11.2022 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7931 z 7.12.2022 r.
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 111

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie

h

Dane przestrzenne