248 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 248 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIII/797/2021 z 24.06.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2021 z 16.07.2021 r.
 • Opinia MKUA –  nr 2/2022 z 4.04.2022
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.07.2022 do 12.08.2022 Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2022 z 15.07.2022 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XLIX/1153/2022 z 20.10.2022 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz.6627 z 26.10.2022 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 142

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne