248 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 248 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIII/797/2021 z 24.06.2021 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2021 z 16.07.2021 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 142

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie zakresu prognozy