248 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o przystąpieniu
  6. /
  7. 248 Ogłoszenie – Zmiana...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy

Termin składania wniosków – 6 sierpień 2021 r.

Link do ogłoszenia