248 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. 248 Ogłoszenie o wyłożeniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy

Termin składania uwag – 30 sierpnia 2022

Link do ogłoszenia

Link do projektu zmiany planu 

Link do uzgodnień odstąpienia od wykonania prognozy oddziaływania na środowisko