247 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 247 Zmiana miejscowego planu...
h

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIII/798/2021 z 24.06.2021 r.\
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2021 z 16.07.2021 r.
 • Opinia MKUA – nr 5/2021 z 28.09.2021
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.02.2022 do 28.02.2022
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 2/2022 z 28.01.2022 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1039/2022 z 21.04.2022 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3016 z 2.05.2022 r
 • Uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. 
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17.01.2023 r. – oddalenie skargi (sygnatura: II SA/Gl 1202/22)
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 124

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie