247 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 247 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIII/798/2021 z 24.06.2021 r.\
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2021 z 16.07.2021 r.
  • Opinia MKUA – nr 5/2021 z 28.09.2021
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 124

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS