247 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. 247 Ogłoszenie – Zmiana...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa , usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej

Termin składania wniosków – 6 sierpień 2021 r.

Link do ogłoszenia