245 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówką, a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. 245 Ogłoszenie – ...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówką, a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską

Termin składania wniosków – 28 maj 2021 r.

Link do ogłoszenia