245 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówką, a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 245 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXI/747/2021 z 22.04.2021 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 9/2021 z 7.05.2021 r.
s

UWAGA!!!

Plan zmieni częściowo ustalenia planu nr 131 

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu