244 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 244 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXX/729/2021 z 18.03.2021 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej nr 7/2021 z 9.04.2021 r.
  •  Opinia MKUA –
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 107

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu