244 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

 1. Home
 2. /
 3. Plany sporządzane
 4. /
 5. 244 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXX/729/2021 z 18.03.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej nr 7/2021 z 9.04.2021 r.
 •  Opinia MKUA – nr 2/2021 z 15.07.2021 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu –

  10 stycznia – 31 stycznia 2022 roku

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 107

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS