244 Ogłoszenie o wyłożeniu – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała-Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o wyłożeniu
  6. /
  7. 244 Ogłoszenie o wyłożeniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ul. Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

Termin składania uwag – 14 lutego 2022 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu zmiany planu

Link do prognozy oddziaływania na środowisko i aneksu do prognozy