243 Ogłoszenie o wyłożeniu – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o wyłożeniu
  6. /
  7. 243 Ogłoszenie o wyłożeniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki

Termin składania uwag – 14 marca 2022 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu zmiany planu