242 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko,

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. 242 Ogłoszenie o...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko,

Termin składania uwag – 30 sierpnia 2022 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu planu

Link do prognozy oddziaływania na środowisko