242 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 242 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXX/728/2021 z 18.03.2021 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 7/2021 z 9.04.2021 r.

  • Opinia MKUA – nr 1/2022 z 4.04.2022

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko