242 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 242 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu