242 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o przystąpieniu
  6. /
  7. 242 Ogłoszenie – Miejscowy...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko

Termin składania wniosków – 30 kwiecień 2021 r.

Link do ogłoszenia