241 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej

  1. Home
  2. /
  3. Plany obowiązujące
  4. /
  5. 241 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXII/599/2020 z 20.10.2020 r.
  • Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 19.03.2021 do 8.04.2021 r.
  • Ogłoszenie o wyłożeniu – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 5/2021 z 12.03.2021 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/767/2021 z 20.05.2021 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Dane przestrzenne