241 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 241 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXII/599/2020 z 20.10.2020 r.
 • Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 19.03.2021 do 8.04.2021 r.
 • Ogłoszenie o wyłożeniu – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 5/2021 z 12.03.2021 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/767/2021 z 20.05.2021 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3702 z 31.05.2021r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 131

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie

i

Uzasadnienie

i

Dane przestrzenne