241 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o wyłożeniu
  6. /
  7. 241 Ogłoszenie – Miejscowy...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej

Termin składania uwag – 22 kwiecień 2021 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu planu (aktywny w okresie wyłożenia)

Link do uzgodnienia odstąpienia od prognozy oddziaływania na środowisko (aktywny w okresie wyłożenia)