240 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 240 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXX/726/2021 z 18.03.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 7/2021 z 9.04.2021 r.
 • Opinia MKUA – nr 4/2021 z 28.09.2021 r
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.02.2022 do 24.02.2022
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 2/2022 z 28.01.2022 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/767/2021 z 20.05.2021 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3702 z 31.05.2021 r
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 133

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie