240 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 240 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXX/726/2021 z 18.03.2021 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 7/2021 z 9.04.2021 r. 
  • Opinia MKUA – nr 4/2021 z 28.09.2021 r

s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 133

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS