239 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 239 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/557/2020 z 25.08.2020 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 19/2020 z 18.09.2020 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 142

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu