239 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy

  1. Home
  2. /
  3. Plany obowiązujące
  4. /
  5. 239 Zmiana miejscowego planu...
s

UWAGA

Plan czeka na wejście w życie! (30 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego)

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/557/2020 z 25.08.2020 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 19/2020 z 18.09.2020 r.
  • Ogłoszenie o wyłożeniu – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 8/476 z 23.04.2021 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu od 30.04.2021 r. do 21.05.2021 r.
  • Uchwalenie – uchwała nr XXXIII/796/2021 r. z 24.06.2021 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 142

DO POBRANIA

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Dane przestrzenne