239 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 239 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/557/2020 z 25.08.2020 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 19/2020 z 18.09.2020 r.
 • Ogłoszenie o wyłożeniu – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 8/476 z 23.04.2021 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu od 30.04.2021 r. do 21.05.2021 r.
 • Uchwalenie – uchwała nr XXXIII/796/2021 r. z 24.06.2021 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4429 z 30.06.2021 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 142

DO POBRANIA

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne