239 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o wyłożeniu
  6. /
  7. 239 Ogłoszenie – Zmiana...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy

Termin składania uwag – 4 czerwiec 2021 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu zmiany planu (aktywny w okresie wyłożenia)

Link do prognozy oddziaływania na środowisko (aktywny w okresie wyłożenia)