238 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 238 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/558/2020 z 25.08.2020 r. 
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2020 z 18.09.2020 r. 
 • Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.07.2021 do 16.08.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2021 z 16.07.2021 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXVI/864/2021 z 21.10.2021 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 6760 z 02.11.2021 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 123

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie