238 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. Plany sporządzane
 4. /
 5. 238 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/558/2020 z 25.08.2020 r.

   

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2020 z 18.09.2020 r.

   

 • Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

   

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.07.2021 do 16.08.2021 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2021 z 16.07.2021 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 123

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu